Các khóa học

Các khóa học mang tính thực tiễn, do các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và giảng dạy, nhằm đem tới các kiến thức chuyên biệt trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Chương trình đào tạo chuyên biệt

Các khóa học được ưa thích

Các khóa học có giá trị thực tiễn, phù hợp với các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm, các chuyên gia công nghệ, các nhà quản lý, …

Free
Khoa học dinh dưỡng thực phẩm

Khoa học dinh dưỡng thực phẩm

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Free
Công nghệ chế biến thực phẩm

Công nghệ chế biến thực phẩm

Repellat perspiciatis cum! Doloremque ea viverra.

Free
Khoa học thực phẩm

Tổng quan khoa học thực phẩm

Ut ullamcorper viverra neque a porttitor.

Free
Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng trong nhà máy thực phẩm