Khoa học thực phẩm

Tổng quan khoa học thực phẩm

Nội dung bài học Tổng quan về khoa học thực phẩm. Khoa học thực phẩm là ngành nghiên cứu về các khía cạnh liên quan đến thực phẩm và dinh dưỡng. Nó tập trung vào việc hiểu rõ về thành phần, cấu trúc, tính chất vật lý, hóa học và sinh học của thực phẩm, …

Tổng quan khoa học thực phẩm Read More »